Tento kurz slouží k plnění úkolů v rámci předmětu Základy akademické práce (JTB001) v zimním semestru 2023/2024. Předmět JTB001 je povinný pro studenty Teritoriálních studií a Česko-německých studií. Z kapacitních důvodů není kurz otevřen pro studenty jiných institutů FSV nebo fakult UK.

Povinný bakalářský kurz „Evropská integrace“ se zaměřuje na historii a současnost procesu evropské integrace. V úvodní části kurzu jsou rozebírány základní koncepty a historický vývoj evropské integrace, druhá část se zaměřuje na základní aspekty (bezpečnostní, ekonomické, institucionální, politické a právní) a problémy tohoto procesu, a to včetně specifických rysů rozšiřování EU po skončení studené války a situování EU jako nového globálního hráče. Zvláštní pozornost je věnována dopadům krizí uplynulé dekády a aktuálním problémům evropské integrace.