Povinný bakalářský kurz „Evropská integrace“ se zaměřuje na historii a současnost procesu evropské integrace. V úvodní části kurzu jsou rozebírány základní koncepty a historický vývoj evropské integrace, druhá část se zaměřuje na základní aspekty (bezpečnostní, ekonomické, institucionální, politické a právní) a problémy tohoto procesu, a to včetně specifických rysů rozšiřování EU po skončení studené války a situování EU jako nového globálního hráče. Zvláštní pozornost je v průběhu celého kurzu věnována aktuálním problémům EI.