Úvodní praktický kurz seznamující studenty nejen filologických oborů s prací s jazykovými korpusy

Úvodní praktický kurz seznamující studenty nejen filologických oborů s prací s jazykovými korpusy